کوئل آبی

 

از کویل آبگرم در سیستم داکت اسپیلت به منظور ایچاد گرمایش استفاده میشود. این محصول در کشورهایی که هزینه سوخت های فسیلی (گاز) نسبت به برق کمتر بوده مانند ایران به کار میرود، بهمین دلیل گرمایش از این طریق مقرون بصرفه تر از سیستم کمپرسور می باشد. معمولا دستگاه های داکت اسپلیت دارای کویل آبگرم فابریک نبوده و این محصول بصورت جداگانه خریداری شده و در ورودی/خروجی هوای یونیت داخلی دستگاه نصب میشود