کندانسور هوایی

کندانسور هوا خنک (Air Condenser) یا اصطلاحا ایرکولر (Air Cooler) یک واحد کندانس یا خنک کاری سیال در سیستم های صنعتی می باشد . کندانسور هوایی یک سیستم خنک کننده سیال توسط هوا می باشد . در کندانسور هوایی سیالی که قرار است گرمای خود را از دست بدهد این گرما را از طریق هوا به محیط اطراف انتقال می دهد