11داکت اسپیلت

داکت اسپلیت

 

داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی از دو قسمت جدا از هم به نام های هوا ساز(یونیت داخلی) و کندانسور(یونیت خارجی) تشکیل شده است . ارتباط بین بخش داخلی با بخش خارجی از طریق دو لوله ی مسی صورت می گیرد.

سرمایش و گرمایش در این دستگاه به وسیله ی حرکت هوا در واحد داخلی (هواساز) با مکش هوای داخلی صورت می گیرد. عملکرد سرمایشی این سیستم کاملا مانند کولرهای گازی و اسپلیت ها می باشد و برای گرمایش در این سیستم از کویل آب گرم استفاده می شود.

در این دستگاه یونیت داخلی در بالای سقف کاذب قرار داده می شود و هوا را مستقیما و یا با استفاده از کانال های اجرا شده در تمامی اتاق ها و فضاها توزیع می نماید.

انواع داکت اسپلیت

 

  داکت اسپلیت اینورتر           

داکت اسپلیت معمولی