ایرواشر

ایرواشر نوعی دستگاه هواساز است که همچون سیستم های تبخیری به صورت رطوبت زنی خنک سازی را انجام میدهد
ایرواشر هم قابلیت سرمایشی دارد و هم گرمایشی و هم  
دستگاهی است برای غبارگیری هوا
ایرواشر می‌تواند به صورت مستقل یا به عنوان جزئی از هواسازها و دیگر سیستم‌های تهویه مطبوع مورد بهره‌برداری قرار گیرد